top of page

ÅRSMØTE
STØRENSLUNDENS PARK 2022

Det innkalles til ordinært årsmøte i Størenslunden Park.


 Tid: kl 19.00 - 27. juni 2022

Sted: Størenslunden, Brandbu

Saksliste:

Sak 1  Konstituering 

1.1 Valg av møteleder, forslag på styreleder     

1.2 Valg av sekretær, forslag på sekretær     

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder     

1.4 Opplysning om antall møtende  

1.5 Godkjenning av innkalling     

1.6 Godkjenning av saksliste

Sak 2 Orientering   

2.1 Orientering om årsmelding     

2.2 Orientering om årsregnskapet

Sak 3 Orientering om fremdrift i prosjektet Størenslunden


Årsmøtedokumenter finner du under:


Velkommen!

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon

ÅRSMØTEPAPIRER STØRENSLUNDEN PARK

Innkalling

Årsberetning 2021

Regnskap 2021

bottom of page