top of page

ÅRSMØTE

STØRENSLUNDENS PARK 2020

Det inviteres til ordinært årsmøte i Størenslunden Park


 Tid: (NYTT TIDSPUNKT!) tirsdag 16. juni 2020, kl. 19.00

Sted: Størenslunden, Brandbu

Saksliste:

Sak 1  Konstituering 

1.1 Valg av møteleder, forslag på styreleder     

1.2 Valg av sekretær, forslag på sekretær     

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder     

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter     

1.5 Godkjenning av innkalling     

1.6 Godkjenning av saksliste

Sak 2 Orientering   

2.1 Orientering av årsmelding     

2.2 Orientering av årsregnskapet

Sak 3 Orientering om stiftelsen av Størenslunden Park og stiftelsens vedtekter herunder valg av styret

Sak 4 Orientering om fremdrift i prosjektet Størenslunden

Antallet begrenses til 50 personer.

Andelseiere har stemmerett. Andeler selges på møtet.
Arrangør: Styret i Størenslundens Park


Årsmøtedokumenter finner du under:


Velkommen!

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon

DOKUMENTER

Innkalling

Årsberetning 2019

Regnskap 2019

Stiftelses-

dokumenter med vedtekter

bottom of page