ÅRSMØTE

STØRENSLUNDENS PARK 2021

Årsmøtet som var planlagt 25. mars utsettes pga. nya Coronatiltak i Gran kommune.
Ny innkalling vil bli annonsert på facebook og hjemmesiden storenslunden.no


 Tid: Utsatt på ubestemt tid

Sted: Størenslunden, Brandbu

Saksliste:

Sak 1  Konstituering 

1.1 Valg av møteleder, forslag på styreleder     

1.2 Valg av sekretær, forslag på sekretær     

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder     

1.4 Opplysning om antall møtende med stemmerett og antall fullmakter     

1.5 Godkjenning av innkalling     

1.6 Godkjenning av saksliste

Sak 2 Orientering   

2.1 Orientering av årsmelding     

2.2 Orientering av årsregnskapet

Sak 3 Orientering om fremdrift i prosjektet Størenslunden

Andelseiere har stemmerett. Andeler selges på møtet.
Arrangør: Styret i Størenslundens Park


Årsmøtedokumenter finner du under:


Velkommen!

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon

ÅRSMØTEPAPIRER STØRENSLUNDEN PARK

Innkalling

Last ned

Årsberetning 2020

Regnskap 2020

Last ned

Budsjett 2021

Last ned

ÅRSMØTEPAPIRER STØRENSLUNDENS VENNER

Innkalling

Last ned

Årsberetning 2020