top of page

STØRENSLUNDEN PARK

Stiftelsen Størenslunden Park ble stiftet 07.02.2019 etter at styret i Størenslundens Venner under sak 5 i møte 15.01.209 vedtok å omdanne foreningen til stiftelsen Størenslunden Park. Bakgrunnen for endringen var ønske om å nå ut til en større søkergruppe om støttemidler. Størenslundens Venner ble stiftet på et folkemøte 04.oktober 2017. Landsbyen Brandbu og Brandbu og Omegn Handel & Næring hadde tatt initiativ til folkemøtet. Stiftelsens org.nr. er 923 598 960.


Størenslunden er en folkepark midt i Brandbu som i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturaktiviteter, som 17.mai arrangement, skoleavslutninger, markensdager, revyer, konserter og dansetilstelninger. En kan vel trygt si at parken er hjertet i bygda. Parkarealet er ca 32 mål. Gran kommune har en evigvarende leieavtale for parken. Størenslundens Park har en avtale med Gran kommune om utbygging av nye anlegg i parken. Parken består i dag av en kiosk og en enkel scene. Begge deler er foreldet og tilfredsstiller ikke dagens krav og behov. Parken har en sentral beliggenhet og Brandbu Barneskole, Brandbu Ungdomsskole og Brandbu Idrettslags anlegg grenser inn mot parken.

Visjonen for Størenslunden.

Visjonen til Størenslundens Park er å utnytte det store potensialet Størenslunden har. Dette skal gjøres ved å utvikle denne «perlen» og legge til rette for at Størenslunden kan fremstå som en attraktiv aktivitetspark for idrett, fysisk aktivitet og kultur, Parken skal benyttes av, idrettslag, trimgrupper, skoler, kulturaktører ja hele befolkningen.


For å virkeliggjøre denne visjonen skal det bygges nytt servicebygg med kjøkken, kafedel med toalettanlegg, nytt sceneanlegg og utvidelse av amfiet fra 850 til 1250 sitteplasser. Med den tilrettelegging som nå gjøres vil dette bli en folkepark til bruk gjennom hele året.


Servicebygget til 4 mill. kroner er fullfinansiert av lokal bank, lokalt forsikringsselskap, spillemidler Brandbu Sanitetsforening, Brandbu og Tingelstad Almenning, lokalt næringsliv og ved salg av andeler. Det bestående kioskanlegg, som for lengst er utdatert, rives og det bygges et nytt servicebygg som består av tilstrekkelig arealer for sitteplasser ute og inne. Tilstrekkelig med serveringsdisker for mat og drikke, lager, kjølerom, toaletter osv tilpasset dagens krav og behov. Servicebygget vil dekke et etterlengtet behov for bedre toalettfasiliteter og serveringsmuligheter.


Scenebygget vil bestå av en moderne scene bygd etter spesifikasjoner og krav som stilles til denne type kulturbygg. Det vil inneholde fasiliteter som omkledningsrom og dusjanlegg, venterom for aktører, toaletter osv.
Som samarbeidspartnere i dette prosjektet er valgt JAF arkitektkontor, Gjøvik og Sweco Gjøvik og Hedmark og Oppland musikkråd. Alle disse har erfaring fra denne type anlegg. Våre lokale samarbeidspartnere er Gran kommune, Brandbu & Omegn Handel og Næring (BOHN) og Landsbyen Brandbu.
Gran kommune gjennomfører høst/vinter 2019/2020 en reguleringsplan for området for å legge til rette for våre planer. Den er stipulert ferdig våren 2020. Gran kommune tar seg av forvaltning, drift og vedlikehold via en avtale med Størenslundens Park.


Styret 
Styret i Størenslunden Park består av: Per Sønsteby, styreleder, Hans Jørgen Kvåle, Fredrik Slette, kasserer, Jarl Eirik Straume, Lise Susanne Wirstad Dynna, Ove Nordberg, Ole Vidar Lien, Ragnar Kjøk Solheim og Ole Edvard Backe, sekretær.

Servicedelen.
Bestående kioskanlegg, som for lengst er utdatert, rives og det bygges et nytt servicebygg som består av tilstrekkelig arealer for sitteplasser ute og inne. Tilstrekkelig med serveringsdisker for mat og drikke, lager, kjølerom, toaletter osv tilpasset dagens krav og behov. Det må fremføres strøm, vann og avløp til kafebygget fra Scenebygget.

Scenebygget
Dagens scenebygg tilfredsstiller ikke dagens behov hverken til størrelse eller funksjonalitet. Fundamentet kan muligens bestå, men må utvides. Det må bygges ny scene og tilstrekkelig med oppholdsrom for orkestere, teatergrupper og andre underholdere. Det er også her nødvendig med noen toaletter og garderober.

Arkitekt og entreprenør.
Som samarbeidspartnere har styret valgt arkitektfirmaet JAF AS v/ arkitekt Kåre Frydenlund, konsulentfirmaet Sweco og Hedmark og Oppland musikkråd. Alle disse har erfaring fra denne type anlegg. Våre lokale samarbeidspartnere er Gran kommune, Brandbu & Omegn Handel og Næring (BOHN) og Landsbyen Brandbu.

Finansiering.

Totale investeringer er beregnet til 12,7 mill. kr. hvorav Servicebygget 4. mill. kroner i og Scena 8.7 millioner kroner.

Støttemidler

Størenslundens Venner har hittil mottatt finansieringstilskudd fra Sparebankstiftelsen Gran på kr. 3 175 000,- Varigfondet 400 000 kr. Brandbu Sanitetsforening 100 000 kr., salg av andeler 70 000 kr. Brandbu og Tingelstad Almenning 50 000 kr. Brandbu & Omegn Handel og Næring kr 20 000 samt en del mindre gaver. Dette er tilstrekkelig til å sette i gang arbeidet med Servicedelen.

Salg av andelsbrev
Størenslundens Venner har solgt ca 70 andelsbrev a kr. 1000,- Vi er i dialog med flere næringslivsaktører og Brandbu og Tingelstad Almenning har allerede bidratt med kr. 50 000.  I tillegg har vi konkrete tilbakemeldinger fra flere som ønsker å støtte prosjektet. 

Du kan støtte opprustningen av Størenslunden ved å kjøpe andelsbrev her.


Størenslunden_4.png
Størenslunden_3.png
Størenslunden_6.png
Størenslunden_2.png
  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon
bottom of page