top of page

VELKOMMEN TIL

STØRENSLUNDEN

Revitaliseringen av folkeparken i Brandbu

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
Visjonen

VISJONEN

Størenslunden Park ønsker å utnytte det potensialet Størenslunden har. Dette skal gjøres ved å utvikle og legge til rette for at Størenslunden kan fremstå som en attraktiv aktivitetspark for kultur, idrett og fysisk aktivitet. Størenslunden skal kunne benyttes av skoler, idrettslag, trimgrupper og befolkningen for øvrig, sommer som vinter.

 

I samarbeid med skoler og idrettslag vil Størenslundens anlegg bli benyttet til idrettslig aktivitet for barn og ungdom samt bidra til å øke den helsebringende fysiske aktiviteten i kommunen. Den skal også benyttes til ulike kulturarrangementer som revyer, teater, konserter osv. For å virkeliggjøre denne visjonen skal det bygges sceneanlegg, nytt servicebygg inklusive moderne serverings- og toalettanlegg samt en utvidelse av amfiet.

Størenslunden_3.png
Størenslunden_5.png
Størenslunden_4.png

Siste nytt

Størenslunden_5.png
Andelsbrev

STØTT UTVIKLINGEN AV STØRENSLUNDEN

Parken blir ikke til uten lokalt engasjement. Bestill andelsbrev i Størenslunden Park ved å fylle ut dette skjemaet:

Takk for at du støtter Størenslunden Park!

Foto: Hadeland

EN PARK FOR ALLE

Størenslunden er en av Østlandets fineste perler og med den planlagte opprustningen vil parken bli attraktiv både for kultur- og idrettsarragnement i tillegg til et fantastiske område for rekreasjon og aktivitet 

Foto: Hadeland

Foto: Hadeland

OM Størenslunden

Størenslunden er en flott park i Brandbu som i mange år har vært benyttet til forskjellige kulturarrangementer. Arealet er ca 25 mål. Størenslunden har en gammel ukjent historie og det er funnet steinsettinger der som er klassifisert som  kulturminne, muligens en gammel bosetting. Hva dette kulturminnet er kan imidlertid ingen foreløpig si noe sikkert om, men med en utvidet bruk av Størenslunden kan dette være en attraksjon i seg selv. Størenslunden har sitt navn etter Dokter Carl P. Støren, som fra 1880 til 1942 eide gården Rosendal. Han var en pioner på flere felt og en stor ressurs for bygda. Spesielt arbeidet han for å bedre folkehelsen.


Bruken av Størenslunden i nyere tid har sin bakgrunn i en leieavtale mellom Rosendal gård og Gran kommune, der kommunen har sikret seg en stedsevarig (evigvarende) rett til parken. Avtalen ble inngått i 1955 og det blir nå inngått en bruksavtale mellom Gran Kommune og Størenslunden Park.


Bruken av Størenslunden har variert opp gjennom årene fra stor aktivitet på 1970- og 80-tallet med tivoli, fester, revyer og andre kulturaktiviteter til mindre aktivitet de senere årene opp til 2016 da den igjen ble benyttet som folkepark for en sommerfest der trønderbandet DDE hadde konsert for opp mot 2500 personer. Størenslunden benyttes også av Hadeland Videregående Skole til bla russedåp og av barnehager som har utflukter dit. Den benyttes
også mer og mer av skolene i nærheten, Brandbu barneskole og Brandbu Ungdomsskole som grenser inn mot parken. I tillegg brukes parken som et rekrasjonsområde for de som bor i nærområdet og parken er flittig brukt av Brandbu Idrettsforening som har sine i tett tilknytning til parken.

 Størenslunden har de siste 60 årene vært benyttet til 17. maiarrangementer for Brandbumed omegn. Ettermiddagsarrangementet i Størenslunden har i alle år samlet folk fra hele Hadeland, og det er en tradisjon Størenslundens venner gjerne vil bidra til at skalopprettholdes. Det favner både store og små, og ikke minst russen.


Størenslunden benyttes i dag mye av skolene i nærheten og det er bygget et skilekeanlegg, disc-golfanlegg og en balløkke der. Kommunen har investert i en tur- og skiløype i parken som har mange brukere.

instagram

@storenslunden

CONTACT US
Størenslunden_6.png

Kontakt oss

Følg oss

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Takk for din melding.

bottom of page