top of page

ÅRSMØTE
STØRENSLUNDEN PARK 2024

Det innkalles til ordinært årsmøte i Størenslunden Park.


 Tid: kl 19.00 - 20. juni 2024

Sted: Størenslunden Brandbu, scenebygget

Saksliste:

Sak 1  Konstituering 

1.1 Valg av møteleder, forslag på styreleder     

1.2 Valg av sekretær, forslag på sekretær     

1.3 Valg av en andelseier til å undertegne protokollen sammen med møteleder     

1.4 Opplysning om antall møtende  

1.5 Godkjenning av innkalling     

1.6 Godkjenning av saksliste

Sak 2 Orientering   

2.1 Orientering om årsmelding     

2.2 Orientering om årsregnskapet

Årsmøtedokumenter finner du under:


Velkommen!

  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Instagram Ikon

ÅRSMØTEPAPIRER STØRENSLUNDEN PARK

Innkalling

Årsberetning 2023

Regnskap 2023

bottom of page